top of page

privacybeleid

Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om bijvoorbeeld een bestelling uit te voeren.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

  • NAW-gegevens

  • Telefoonnummer

  • Factuur adres

  • E-mailadres

Derden
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Bij vermoeden van fraude of misbruik van Ssaar.com kunnen wij persoonsgegevens overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

Bestelling afhandelen
Als u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de verwerking daarvan. Indien nodig voor een goede verwerking kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden zoals transportbedrijf verstrekken.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers Olga Korstanje.com gebruiken, maar we hebben de Google Analytics-code zo ingesteld dat de IP-adressen anoniem blijven.

Beveiliging
Wij gebruiken beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) die alle informatie tussen u en onze website beschermt wanneer u persoonsgegevens invoert. De Wordfence plugin wordt gebruikt voor de beveiliging van de site.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Er worden geen gegevens opgeslagen via de website, maar via de mail en het bestelformulier met contactgegevens in gedrukte vorm in de boekhouding.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw gegevens inzien en wijzigen
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage in en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact details
Ssaar

info@ssaar.nl

bottom of page